Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Lo’u Sei Oriana Lyrics- The Katinas

Tau fao e teine ma tama
e tau ai o latou sei
Ae u’u lima i le auala
ma pepese i le Oriana

O lo’u sei Oriana
o le pua matala
E le tupu tele
ae taufelefele

Tupua oe mai anamua
Fua matala o le vaomatua
Sa teu ai o Samoana
O lo’u sei Oriana

Lou sei Oriana
o le pua matala
E talanoa ai tama
i afiafia o evaga

E sui ula fefiloi
ma sei tu’u fa’asapa
Savalivali i le masina
ma pepese i le Oriana

(sei Oriana, o lau sarona
ua sa’ili le tama
ua tasi oe i lou fa’amoemoe)

Lo’u Sei Oriana Lyrics- The Katinas