Paghahandog- Catholic Song Lyrics

“Paghahandog” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Ang himig Mo, ang awit ko
Lahat ng ito’y nagmula sa Iyo
Muling ihahandog sa ‘Yo
Buong puso kong inaalay sa ‘Yo

Koro:
O D’yos, O Panginoon
Lahat ay biyayang aming inampon
Aming buhay at kakayahan
Ito’y para lamang sa ’yong kalwalhatian
Ang tanging ninanais ko
Ay matamo lamang ang pag-ibig Mo
Lahat ay iiwanan ko
Wala nang kailangan
Sapat na ito

(Koro)
MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

Secret Ambition Lyrics- The Katinas Young man up on the hillside Teaching new ways Each word winning them over Each heart a kindled flame Old men watch from the outside Guarding the...
Made For You Lyrics- Building 429 All my life I tried so hard to find me But the more I search, the less it all makes sense I'm finding now that this was not about me Your older wil...
Make Me A Servant Of The Lord Lyrics I wish to be made a Servant of the Lord, To imitate the Servant of the Lord, I wish not to riches hoard, A broken reed I will not break, Thus, I will...
Take The Time Lyrics- MercyMe "TAKE THE TIME"by: MercyMeLyrics:You can turn around and walk awayTell yourself there’s nothing here to seeTry so hard to look the other wayAs if you ...
My Beloved Lyrics- Crowder My Beloved By: Crowder Lyrics: There's a sun coming up In my soul, Lord, in my soul There's a sun coming up In my soul, Lord, in my soul I s...
Paghahandog- Catholic Song Lyrics

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.