Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Paghahandog- Catholic Song Lyrics

“Paghahandog” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Ang himig Mo, ang awit ko
Lahat ng ito’y nagmula sa Iyo
Muling ihahandog sa ‘Yo
Buong puso kong inaalay sa ‘Yo

Koro:
O D’yos, O Panginoon
Lahat ay biyayang aming inampon
Aming buhay at kakayahan
Ito’y para lamang sa ’yong kalwalhatian
Ang tanging ninanais ko
Ay matamo lamang ang pag-ibig Mo
Lahat ay iiwanan ko
Wala nang kailangan
Sapat na ito

(Koro)

Paghahandog- Catholic Song Lyrics