Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Pananagutan- Catholic Song Lyrics

“Pananagutan” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang
Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang

Koro:
Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t-isa
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling nya
Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kaninuman
Tayo’y nagdadala ng balita ng kaligtasan
Sabay-sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa
Tayo’y itinuring ng Panginoon bilang mga anak

(Koro)

Pananagutan- Catholic Song Lyrics