“Stella Maris”

I
Kung itong aming paglalayag
Inabot ng pagkabagabag
Nawa’y mabanaagan ka
Hinirang na tala ng umaga

II
Kahit alon man ng pangamba
Di alintana sapagkat naro’n ka
Ni unos ng pighati
At kadiliman ng gabi

Koro:
Maria sa puso ninuman
Ika’y tala ng kalangitan
Ningning mo ay walang pagmamaliw
Inang sinta,
Inang ginigiliw

III
Tanglawan kami aming ina
Sa kalangitan naming pita
Nawa’y maging hantungang
Pinakamimithing kaharian

[Koro]
https://www.christiansong-lyrics.com/wp-content/uploads/2014/01/Catholic-Song-Cover.jpghttps://www.christiansong-lyrics.com/wp-content/uploads/2014/01/Catholic-Song-Cover-150x150.jpgCSL TeamCatholic SongsMarian SongTagalog Christian Songs'Stella Maris'IKung itong aming paglalayagInabot ng pagkabagabagNawa'y mabanaagan kaHinirang na tala ng umagaIIKahit alon man ng pangambaDi alintana sapagkat naro'n kaNi unos ng pighatiAt kadiliman ng gabiKoro:Maria sa puso ninumanIka'y tala ng kalangitanNingning mo ay walang pagmamaliwInang sinta,Inang ginigiliwIIITanglawan kami aming inaSa kalangitan naming pitaNawa'y maging hantungangPinakamimithing kaharianChristian Lyrics Online!