Oh Panginoon
By: Musikatha

Lyrics:
O Panginoon, pinupuri Kita
Ako’y naririto upang sambahin Ka
Magpakailanman, Itataas Kita
Sa aking buhay Ikaw ang Dios

Chorus:
Ako’y nilikha, sadyang para Sa’yo
Lahat sa akin, Iaalay Sa’yo
Ang Iyong kaluguran, ang siyang nais ko
Maging kagalakan sa puso Mo

CSL TeamMusikathaTagalog Christian SongsChristian Song Lyrics,Tagalog Christian SongOh Panginoon By: Musikatha Lyrics: O Panginoon, pinupuri Kita Ako'y naririto upang sambahin Ka Magpakailanman, Itataas Kita Sa aking buhay Ikaw ang Dios Chorus: Ako'y nilikha, sadyang para Sa'yo Lahat sa akin, Iaalay Sa'yo Ang Iyong kaluguran, ang siyang nais ko Maging kagalakan sa puso MoChristian Lyrics Online!