Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Abakada ng Pasko Lyrics- Fe de los Reyes

A, ang Pasko ay sumapit
Ba, bagong taon ay magbagong buhay
Ka, kahit hindi Pasko ay magbigayan
Da, Dashing through the snow
E, en a one horse open sleigh
Ga, gotta find out if you’re naughty or nice
Ha, have yourself a merry little Christmas
I, it’s christmas time in the city
La, last Christmas I gave you my heart
Ma, mano po, ninong, mano po, ninang
Na, nang si Kristo’y isilang
Ng, nang si Kristo’y isilang
O, o, come all ye faithful
Pa, pa-pa-parampam
Ra, ra-pa-pampam
Sa, sa-pa-pampam
Ta, taylent night, oli night
U, u, come all yi fitful
Wa, way don’t you give love on Christmas day
Ya, ya better watch out, ya better not cry
Ya better not pout, I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

Okey, everybody, uilitin natin ang abakada ng Pasko

[Repeat all]

Z, zilverbells, merry Christmas, happy new year!

Abakada ng Pasko Lyrics- Fe de los Reyes