Ang Pasko ay Sumapit Lyrics- Tagalog / Filipino Christmas Song

Ang Pasko ay sumapit
Tayo ay mangagsi-awit
Ng magagandang himig
Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig
Nang si Kristo ay isilang
May tatlong haring nagsidalaw
At ang bawat isa
Ay nagsipaghandog ng tanging alay
Bagong taon ay magbagong-buhay
Nang lumigaya ang ating bayan
Tayo’y magsikap upang makamtan
Natin ang kasaganaan
Tayo’y mangagsi-awit
Habang ang mundo’y tahimik
Ang araw ay sumapit
Ng Sanggol na dulot ng langit
Tayo ay magmahalan
Ating sundin ang gintong aral
At magbuhat ngayon
Kahit hindi Pasko ay magbigayan
MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

Who Is Like Unto Thee- Don Moen Lyrics "WHO IS LIKE UNTO THEE"by: Don MoenLyrics:Who is like unto Thee O Lord among the gods? Who is like unto Thee Glorious in holiness Fearful in praises D...
Just Have To Wait Lyrics- Steven Curtis Chapman Just Have To Wait By: Steven Curtis Chapman Lyrics: Well, I can't wait to see your smile again The one when your eyes disappear along with all my...
MercyMe Lyrics- Here Am I "HERE AM I"by: MercyMeLyrics:On the other side of the world She stands on the ocean shore Gazing at the heavens she wonders Is there something more Ne...
Who Makes The Rules Lyrics- Steven Curtis Chapman Who Makes The Rules By: Steven Curtis Chapman Lyrics: Well, I've been watching us very close, And I guess the one thing that's been bothering me ...
The Wonderful Cross Lyrics- Chris Tomlin "The Wonderful Cross" Lyricsby: Chris TomlinWhen I survey the wondrous crossOn which the Prince of Glory diedMy richest gain I count but lossAnd pour ...
Ang Pasko ay Sumapit Lyrics- Tagalog / Filipino Christmas Song

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.