Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Rhema Band

Katapusang Dihug Lyrics- Rhema Band

Katapusang Dihug Lyrics Rhema Band Verse: Ablihi ang tambu-anan sa kalangitan karon Ug sugdi pagpabuhagay ang kalayo Sa Balaang Espirito nga daw ulan Ginoo Pre-chorus: Dugmoka kining kasingkasing ko Padilaba-a sa kalayo Mo Ug ning katapusang mga adlaw Lig-ona ako Chorus: Ginoo, Ginoo Ipakunsad kanako ang Imong gahum Ginoo, Ginoo Iyabo ang katapusang dihug Mo […]