Ang Pasko Ay Sumapit Lyrics- Levi Celerio

“Ang Pasko Ay Sumapit” Lyrics

Ang Pasko ay sumapit
Tayo ay mangagsi-awit
Ng magagandang himig
Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig
Nang si Kristo ay isilang
May tatlong haring nagsidalaw
At ang bawat isa
Ay nagsipaghandog ng tanging alay

Bagong taon ay magbagong-buhay
Nang lumigaya ang ating bayan
Tayo’y magsikap upang makamtan
Natin ang kasaganaan

Tayo’y mangagsi-awit
Habang ang mundo’y tahimik
Ang araw ay sumapit
Ng Sanggol na dulot ng langit
Tayo ay magmahalan
Ating sundin ang gintong aral
At magbuhat ngayon
Kahit hindi Pasko ay magbigayan
MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

Change Lyrics- Lecrae You done had it with this, if broke is a habit I guess you back at it again You need a change Man you need some answers cause you just lost your m...
Revolution Lyrics- Jars Of Clay "Revolution" Lyricsby: Jars Of ClayVerse 1: Peace takes a taxi To the underground I wanna love the world But I don't know how Blame it on the d.j. P...
Go There With You Lyrics- Steven Curtis Chapman Go There With You By: Steven Curtis Chapman Lyrics: I know you've heard me say These words before But every time I say "I love you" The words m...
La’u Pele Ea Lyrics- The Katinas La'u Pele Ea by: The Katinas, Motuga Katina Lupetimo Lyrics: Po ua e vaivai Fiu e taumafai Le faigata o lenei olaga Ua na'o oe, ua e pologa Lo...
Wing as Eagles- Ron Hamilton Lyrics "Wings as Eagles" Lyrics by: Ron Hamilton When the race still lies before me, and the wind is blowing strong, when the witnesses surround me, and my...
Ang Pasko Ay Sumapit Lyrics- Levi Celerio

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.