Halina’t Sama-sama Lyrics and Music Video- Musikatha

Halina’t Sama-sama Lyrics
by: Musikatha

Halina’t sama-sama
Purihin natin Siya
Halina’t sama-sama
Awitan natin Siya

Ipalakpak ang iyong kamay
Itaas at ikaway
Lahat ay magsabing Diyos ay buhay!

Halina’t Sama-sama Music Video

Halina’t Sama-sama Lyrics and Music Video- Musikatha