Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Katapatan Lyrics and Music Video- Musikatha

Katapatan Lyrics
by: Musikatha

Sayong pag ibig wagas at sukdulan
Sayong biyaya at yong kahabagan
Sa lahat ng iyo ang aking tugon katapatan

Sa patuloy mong pagtitiwala
Kahit kapos kaalam at mahina
Sa lahat ng ito pangako sayo katapatan

Koro:
Magpapasyang manatili
Nililihis sa pinilig
Landasing pagsuko at pagpapasakop sayo

O’ Diyos
Tahakin may kadiliman
Hinding-hindi ka iiwan
Tag-ulan, tag-araw pighati tagumpay kailanman
O’ Diyos
Magtatapat

Tulay:
Magtatapat pagka’t Ikay tapat
Sayo Panginoon ang hari ng lahat

Katapatan Music Video

Katapatan Lyrics and Music Video- Musikatha