Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Nagan ni Jesus Nasam-it Lyrics- Ilocano Hymn

Nagan ni Jesus nasamit,
Ayatek nga iyululit;
Ananayenna ti ragok,
Ti naganna a Jesus.

Koro:
“Jesus!”, O! nagsamiten!
“Jesus,” di agbalbaliw;
“Jesus,” dayaw sasantos,
Idayaw awan gibus.

Ayatek nagan ni Jesus,
Makipagrikna ‘ti tuok;
Papanawennat’ riribuk,
Patgek nagan a Jesus.

Nagan nasamit a denggen,
Pusok inna paragsaken
Luluak inna pasardengen,
Itanokyo ni Jesus.

Awan ti makaibaga,
No kasanot’ kasamitna!
Padakkelentay’ dayawna,
Dayawentay’ ni Jesus.

Nagan ni Jesus Nasam-it Lyrics- Ilocano Hymn