Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Pag-Aalala – Chapel lyrics

“Pag- aalala” Chapel Lyrics

Bayan, muling magtipon
Awitan ang Panginoon
Sa piging sariwain
Pagliligtas Niya sa atin

Bayan ating alalahanin
Panahong tayo’y inalipin
Nang ngalan Niya’y ating sambitin
Paanong di tayo lingapin

Bayan, muling magtipon
Awitan ang Panginoon
Sa piging sariwain
Pagliligtas Niya sa atin

Bayan, walang sawang purihin
Ang Poon nating mahabagin
Bayan, isayaw ang damdamin
Kandili Niya’y ating awitin

Bayan, muling magtipon
Awitan ang Panginoon
Sa piging sariwain
Pagliligtas Niya sa atin.

Pag-Aalala – Chapel lyrics