Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Bayan Umawit- Chapel Song Lyrics

Bayan Umawit Lyrics
Chapel Song

BAYAN UMAWIT NG PAPURI SAPAGKAT NGAYON
IKA’Y PINILI IISANG BAYAN,
IISANG LIPI
IISANG DIYOS, IISANG HARI
BAYAN UMAWIT NG PAPURI
BAYAN UMAWIT NG PAPURI

Verse1
MULA SA ILANG AY TINAWAG NG DIYOS
BAYANG LAGALAG INANGKIN NG LUBOS
PAGKAT KAILAN MA’Y DI PABABAYAAN
MINAMAHAL NIYANG KAWAN.
(ref)

Verse 2
PANGINOON ATING MANLILIGTAS SA KAGIPITAN
S’YANG TANGING LAKAS
PAGKAT SUMPA N’YAY LAGING IINGATAN,
MINAMAHAL NIYANG BAYAN
(ref)

Bayan Umawit- Chapel Song Lyrics

One thought on “Bayan Umawit- Chapel Song Lyrics

Comments are closed.