Tinapay ng Buhay- Catholic Song Lyrics

“Tinapay ng Buhay” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Koro:
Ikaw, Hesus ang Tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati’t inialay
Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob
At pagsasalong walang hanggan.

Basbasan ang buhay naming handog
Nawa’y matulad sa pag-aalay Mo
Buhay na laan nang lubos
Sa mundong sa pag-ibig ay kapos

(Koro)

Marapatin sa kapwa maging tinapay
Kagalakan sa nalulumbay
Katarungan sa naaapi
At kanlungan ng bayan Mong sawi

(Koro)
MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

Great God- Victory Worship Lyrics "Great God" Lyrics By: Victory Worship Album: Radical Love Words and Music by Archie Castillo and James Murrell © 2014 Every Nation Music Ly...
Pasko na Naman Lyrics- Tagalog / Filipino Christma... Pasko na naman O kay tulin ng araw Paskong nagdaan Tila ba kung kailan lang Ngayon ay Pasko Dapat pasalamatan Ngayon ay Pasko Tayo ay mag-awita...
What Life Would Be Like- Big Daddy Weave Lyrics "What Life Would Be Like" Lyrics By: Big Daddy Weave Album: What Life Would Be Like Lyrics By: Mike Weaver, Don Chaffer Lyrics: I wish I was mo...
Everyone Needs A Little Lyrics- Kari Jobe Come all ye weary and ye broken Come to the table of the Lord Come sing the song of the forgiven Come lay your burden on the word Come and find ...
Great Is The Lord Lyrics- Hillsong United "Great Is The Lord" LyricsBy: Hillsong UnitedFrom the moment I opened my heartYou gave me Your love from heaven aboveKing of Glory, Jesus You'll alway...
Tinapay ng Buhay- Catholic Song Lyrics

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.