Tinapay ng Buhay- Catholic Song Lyrics

“Tinapay ng Buhay” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Koro:
Ikaw, Hesus ang Tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati’t inialay
Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob
At pagsasalong walang hanggan.

Basbasan ang buhay naming handog
Nawa’y matulad sa pag-aalay Mo
Buhay na laan nang lubos
Sa mundong sa pag-ibig ay kapos

(Koro)

Marapatin sa kapwa maging tinapay
Kagalakan sa nalulumbay
Katarungan sa naaapi
At kanlungan ng bayan Mong sawi

(Koro)
MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

Bless The Lord- Tenth Avenue North Full Lyrics Bless the Lord, Oh my soul All that is within me bless His holy name, yeah Bless the Lord, Oh my soul All that is within me bless His holy name, ye...
MAJESTIC Lyrics- LINCOLN BREWSTER "Majestic" Lyricsby: Lincoln BrewsterVerse:O Lord our Lord how majestic is Your name in all the earth O Lord our Lord how majestic is Your name in all...
He Who Loved- Victory Worship Lyrics "He Who Loved" Lyrics By: Victory Worship Album: Radical Love Words and Music by Joey Benin, Barbie A. Honasan and Kelvin Lim © 2014 Every Nat...
Does Anybody Hear Her Lyrics- Casting Crowns "Does Anybody Hear Her" Lyricsby: Casting CrownsShe is running A hundred miles an hour in the wrong direction She is trying But the canyon's ever wide...
Deep As It Is Wide Lyrics- Amy Grant (feat. Sheryl... Deep As It Is Wide Lyrics Amy Grant (feat. Sheryl Crow & Eric Paslay) There's a place at the edge of the sky Where there's a love deep...
Tinapay ng Buhay- Catholic Song Lyrics

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.