Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Tinapay at Alak- Catholic Song Lyrics

“Tinapay at Alak” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Ang maihahandog sa ‘yo Panginoon
ay tinapay at alak mula sa ‘ming kamay
sa ‘yong kabutihan aming iaalay
ang tinapay at alak sagisag ng aming buhay.

  1. Ang tinapay na ito’y nagmula sa lupa bunga ng paggawa
    kunin mo upang maging pagkaing nagdudulot ng buhay.
  2. Ang alak na ito’y nagmula sa ubas bunga ng paggawa
    kunin mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu.
Tinapay at Alak- Catholic Song Lyrics