Unang Alay- Catholic Song Lyrics

“Unang Alay” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Koro:
Kunin at tanggapin ang alay na ito
mga biyayang nagmula sa pagpapala mo
tanda ng bawat pusong ‘pagkat inibig Mo
ngayo’y nananalig, nagmamahal sa yo.

Tinapay na nagmula sa butil ng trigo
pagkaing nagbibigay ng buhay mo
at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas
inuming nagbibigay lakas.

Lahat ng mga lungkot ligaya’t pagsubok
lahat ng lakas at kahinaan ko
Iaalay kong lahat buong pagkatao
ito ay isusunod sa ‘yo.
Unang Alay- Catholic Song Lyrics

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.