Unang Alay- Catholic Song Lyrics

“Unang Alay” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Koro:
Kunin at tanggapin ang alay na ito
mga biyayang nagmula sa pagpapala mo
tanda ng bawat pusong ‘pagkat inibig Mo
ngayo’y nananalig, nagmamahal sa yo.

Tinapay na nagmula sa butil ng trigo
pagkaing nagbibigay ng buhay mo
at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas
inuming nagbibigay lakas.

Lahat ng mga lungkot ligaya’t pagsubok
lahat ng lakas at kahinaan ko
Iaalay kong lahat buong pagkatao
ito ay isusunod sa ‘yo.
MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

All The Same- Big Daddy Weave Lyrics "All The Same" Lyrics By: Big Daddy Weave Album: Every Time I Breathe Lyrics By: Mike Weaver Lyrics: There’s an old man sitting on a lonely par...
All Around Me Lyrics- David Crowder Band All Around Me By: David Crowder Band Lyrics: My hands are searching for You My arms are outstretched towards You I feel You on my fingertips ...
A Child Will Lead Us Lyrics A little child will lead them, A shoot from the stump of Jesse, The Spirit of the Lord rests on Him, Make us more not less. (Refrain; Chorus : Lead us...
Agrag-okayo Lyrics- Ilocano Hymn Agragragokayo dakay' a Krsitiano Ikantayo ti yamanyo ken Cristo nga apo Ikan tayo ti yaman ken rago Ubbing ken inilakay baro babbalasang; Ipukka...
Because You’re Mine Lyrics- Building 429 You ought to know that I am here (near) You ought to know I'll be here to love you Just to love you Through all the pain and through the years ...
Unang Alay- Catholic Song Lyrics

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.