“Tanging Alay” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Salamat sa Iyo
Aking Panginoong Hesus
Ako’y inibig Mo
At inangking lubos

Koro:
Ang tanging alay ko sa Iyo aking Ama
Ay buong buhay ko puso at kaluluwa
Di na makayanang maipagkaloob
Mamahaling hiyas o gintong sinukob
Ang tanging dalangin O Diyos ay tanggapin
Ang tanging alay ko nawa ay gamitin
Ito lamang Ama wala nang iba pa
Akong hinihiling

Di ko akalain
Na ako ay bibigyang pansin
Ang taong tulad ko
Di dapat mahalin

(Koro)

Aking hinihintay
Ang Iyong pagbabalik Hesus
Ang makapiling Ka’y
Kagalakang lubos

(Koro)

https://www.christiansong-lyrics.com/wp-content/uploads/2014/01/Catholic-Song-Cover.jpghttps://www.christiansong-lyrics.com/wp-content/uploads/2014/01/Catholic-Song-Cover-150x150.jpgmark-pelobelloCatholic SongsTagalog Christian SongsCatholic Songs,Tagalog Christian Song'Tanging Alay' Lyrics Tagalog Catholic Mass Song Salamat sa Iyo Aking Panginoong Hesus Ako'y inibig Mo At inangking lubos Koro: Ang tanging alay ko sa Iyo aking Ama Ay buong buhay ko puso at kaluluwa Di na makayanang maipagkaloob Mamahaling hiyas o gintong sinukob Ang tanging dalangin O Diyos ay tanggapin Ang tanging alay ko nawa ay gamitin Ito lamang Ama...Christian Lyrics Online!