Tanging Alay- Catholic Song Lyrics

“Tanging Alay” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Salamat sa Iyo
Aking Panginoong Hesus
Ako’y inibig Mo
At inangking lubos

Koro:
Ang tanging alay ko sa Iyo aking Ama
Ay buong buhay ko puso at kaluluwa
Di na makayanang maipagkaloob
Mamahaling hiyas o gintong sinukob
Ang tanging dalangin O Diyos ay tanggapin
Ang tanging alay ko nawa ay gamitin
Ito lamang Ama wala nang iba pa
Akong hinihiling

Di ko akalain
Na ako ay bibigyang pansin
Ang taong tulad ko
Di dapat mahalin

(Koro)

Aking hinihintay
Ang Iyong pagbabalik Hesus
Ang makapiling Ka’y
Kagalakang lubos

(Koro)
MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

Great Are You Lord- All Sons & Daughters Lyri... “Great Are You Lord” Lyrics David Leonard | Jason Ingram | Leslie Jordan © 2012 Open Hands Music (Admin. by Sony/ATV Sounds LLC) Sony/ATV Timber Pu...
Blind Lead the Blind Lyrics- Steven Curtis Chapman Blind Lead the Blind By: Steven Curtis Chapman Lyrics: There's a teacher in a school room Somewhere on the edge of town Telling innocent little ...
Prepare Ye The Way Lyrics- Caedmon’s Call Prepare Ye The Way By: Caedmon’s Call Lyrics: The Word of the Lord came one evening Concerning His bride's great sin He'd send down His Word to ...
Only You Lyrics- David Crowder Band Only You By: David Crowder Band Lyrics: Take my heart, I Lay it down At the feet of you whose crowned Take my life, I'm letting go I lift it up...
Finally Home Lyrics- MercyMe "FINALLY HOME"by: MercyMeLyrics:I'm gonna wrap my arms around my daddy's neckAnd tell him that I've missed him And tell him all about the man that I b...
Tanging Alay- Catholic Song Lyrics

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.