Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Sinong Makapaghihiwalay- Catholic Song Lyrics

“Sinong Makapaghihiwalay” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Koro:
Sino’ng makapaghihiwalay
Sa atin sa pag-ibig ni Kristo?
Sino’ng makapaghihiwalay sa atin
Sa pag-ibig ng Diyos?

Paghihirap ba? Kapighatian?
Pag-uusig o gutom o tabak?
At kahit na ang kamatayan
Walang makapaghihiwalay sa atin
Sa pag-ibig ng Diyos.

(Koro)

Ang Ama kayang mapagtangkilik
O anak na nag-alay ng lahat
Saan man sa langit o lupa
Walang makapaghihiwalay sa atin
Sa pag-ibig ng Diyos.

(Koro)

Kung ang Diyos ay nasa panig natin
Ano pa nag dapat na ipangamba?

Sinong Makapaghihiwalay- Catholic Song Lyrics