Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Si Kristo ay Gunitain- Catholic Song Lyrics

“Si Kristo ay Gunitain” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Si Kristo ay gunitain
Sarili ay inihain
Bilang pagkai’t inumin
Pinagsasaluhan natin
Hanggang sa S’ya’y dumating
Hanggang sa S’ya’y dumating

Si Kristo ay Gunitain- Catholic Song Lyrics