Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Diyos ay Pag-ibig Lyrics and Music Video- Catholic Song

Diyos ay Pag-ibig Lyrics
Catholic Mass Song

Pag-ibig ang siyang pumukaw
Sa ating puso’t kaluluwa
Ang siyang nagdulot sa ating buhay
Ng gintong aral at pag-asa

Pag-ibig ang siyang buklod natin
Di mapapawi kailan pa man
Sa puso’t diwa tayo’y isa lamang
Kahit na tayo’y magkawalay

Koro:
Pagka’t ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig
Magmahalan tayo’t magtulungan
At kung tayo’y bigo, ay h’wag limutin
Na may Diyos tayong nagmamahal

Sikapin sa ating pagsuyo
Ating ikalat sa buong mundo
Pag-ibig ni Hesus ang siyang sumakop
Sa bawa’t pusong uhaw sa pagsuyo

(Koro)

Diyos ay Pag-ibig Music Video

Diyos ay Pag-ibig Lyrics and Music Video- Catholic Song