Awit ng Paghahangad- Catholic Song Lyrics

“Awit ng Paghahangad” Lyrics
Catholic Song

O Diyos Ikaw ang laging hanap,
Loob ko’y Ikaw ang tanging hangad.
Nauuhaw akong parang tigang na lupa
Sa tubig ng ‘Yong pag-aaruga.

Ika’y pagmamasdan sa dakong banal,
Nang makita ko ang ‘Yong pagkarangal.
Dadalangin akong nakataas aking kamay,
Magagalak na aawit ng papuring iaalay.

Koro:
Gunita ko’y Ikaw
Habang nahihimlay
Pagkat ang tulong Mo sa tuwina’y taglay.
Sa lilim ng Iyong mga pakpak
Umaawit akong buong galak.

Aking kaluluwa’y kumakapit sa ‘Yo,
Kaligtasa’y t’yak kong hawak Mo ako.
Magdiriwang ang hari ang Diyos S’yang dahilan.
Ang sa Iyo ay nangakong galak yaong makakamtan.
(Koro)
MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

Can’t Erase It Lyrics- Jars Of Clay "Can't Erase It" LyricsBy: Jars Of ClayFollow the crowd and love everybody now`Cause love is the best thing for you nowBut you changed your mind, you ...
Glass House Lyrics- Peter Tosh Glass House Lyrics Peter Tosh Say if you live in a glasshouse, Don't throw stones. And if you can't take blows, Brother, don't throw blows. If...
When I See You- Big Daddy Weave Lyrics "When I See You" Lyrics By: Big Daddy Weave Album: Every Time I Breathe Lyrics By: Michael Olsen, Michael Farren, and Mike Weaver Music By: Mik...
Build Us Back Lyrics- Newsboys Build Us Back Lyrics Newsboys We've been crumbled, we've been crushed City walls have turned to dust Broken hands and blistered feet We ...
We Believe- Newsboys Lyrics "We Believe" Lyrics by: Newsboys Lyrics: In this time of desperation When all we know is doubt and fear There is only One Foundation We believe, We b...
Awit ng Paghahangad- Catholic Song Lyrics

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.