Purihin ang Panginoon- Catholic Song Lyrics

“Purihin ang Panginoon” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Koro:
Purihin ang Panginoon
Umawit ng kagalakan
At tugtugin ang gitara
At ang kaaya-ayang lira
Hipan ninyo ang trumpeta

Sa ating pagkabagabag
Sa Diyos tayo’y tumawag
Sa ating mga kaaway
Tayo ay kanyang iniligtas

(Koro)

Ang pasaning mabigat
Sa ‘ting mga balikat
Pinagaan ng lubusan
Ng Diyos na tagapagligtas

(Koro)

Kaya’t Panginoo’y dinggin
Ang landas Niya’y tahakin
Habang buhay ay purihin
Kagandahang loob Niya sa’tin

(Koro)
MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

Marching To Zion Lyrics- Amy Grant Marching To Zion Lyrics Amy Grant Come ye that love the Lord, and let your joys be known, Join in a song with sweet accord, Join in a song...
Everything To Me Lyrics- Avalon Everything To Me Lyrics Avalon I grew up in Sunday school I memorized the Golden Rule And how Jesus came to set the sinner free I know the stor...
Not Ashamed Lyrics- Jeremy Camp "Not Ashamed" Lyricsby: Jeremy CampYou are the fullness of the beauty I seek You are, You are You are the healer of the broken and weak You are, You a...
The Way Lyrics- Jeremy Camp "The Way" Lyricsby: Jeremy CampAll creation cried out with longing With groans only You could comprehend And with wisdom, You always answer And give t...
Dayawentay’ Mangisalakan A Jesus Lyrics- Ilo... Dayawentay! mangisalakan a Jesus! Ikantatay' "ayatnat' nalaus." Itanokyo, dakay' buybuyot 'diay ngato; Isut' dios pagrakbabantayo, Kasla pastor, a...
Purihin ang Panginoon- Catholic Song Lyrics

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.