Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Magpasalamat Kayo Sa Panginoon- Catholic Song Lyrics

“Magpasalamat Kayo Sa Panginoon” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Magpasalamat kayo sa Panginoon
Na Syang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo
Siya’y gumawa ng buwan at mga bitwin
Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim

Koro:
O magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa
O ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin

Magpasalamat kayo sa Panginoon
Dahil sa kagandahang loob niya’y magpakailanman
At pagpalain ng Diyos habang buhay
Na siyang nagligtas sa Kanyang hinirang bayang Israel

(Koro)

Magpasalamat Kayo Sa Panginoon- Catholic Song Lyrics