Magpasalamat Kayo Sa Panginoon- Catholic Song Lyrics

“Magpasalamat Kayo Sa Panginoon” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Magpasalamat kayo sa Panginoon
Na Syang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo
Siya’y gumawa ng buwan at mga bitwin
Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim

Koro:
O magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa
O ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin

Magpasalamat kayo sa Panginoon
Dahil sa kagandahang loob niya’y magpakailanman
At pagpalain ng Diyos habang buhay
Na siyang nagligtas sa Kanyang hinirang bayang Israel

(Koro)
MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

Can’t Erase It Lyrics- Jars Of Clay "Can't Erase It" LyricsBy: Jars Of ClayFollow the crowd and love everybody now`Cause love is the best thing for you nowBut you changed your mind, you ...
I Belong To You Lyrics- Hillsong United "I Belong To You" LyricsBy: Hillsong UnitedOpen arms welcome me close to your heartAnd there I long to stayMercy Falls cleansing my heart with Your lo...
Hosanna Lyrics- Hillsong United Hosanna Lyrics Hillsong United I see the king of glory Coming on the clouds with fire The whole earth shakes The whole earth shakes Y...
Going Public Lyrics- Newsboys Going Public Lyrics Newsboys She's been dazed and induced Wants a part-time God For the private use But she won't take a stand 'cause s...
Caught Escape Lyrics- Jars Of Clay "Caught Escape" LyricsBy: Jars Of ClayI’m not sleeping thoughts I can’t shake the GodI hope you can rebuild what I breakI’m losing control I’m finding...
Magpasalamat Kayo Sa Panginoon- Catholic Song Lyrics

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.