Sana Ngayong Pasko Lyrics- Tagalog / Filipino Christmas Song

Pasko na naman
Ngunit wala ka pa
Hanggang kailan kaya
Ako’y maghihintay sa iyo

Bakit ba naman
Kailangang lumisan pa
Ang tanging hangad ko lang
Ay makapiling ka

[CHORUS]
Sana ngayong Pasko
Ay maalala mo pa rin ako
Hinahanap-hanap pag-ibig mo
At kahit wala ka na
Nangangarap at umaasa pa rin ako
Muling makita ka
At makasama ka
Sa araw ng Pasko

Pasko na naman
Ngunit wala ka pa
Hanggang kailan kaya
Ako’y maghihintay sa iyo

Bakit ba naman
Kailangang lumisan pa
Ang tanging hangad ko lang
Ay makapiling ka

[CHORUS]
Sana ngayong Pasko
Ay maalala mo pa rin ako
Hinahanap-hanap pag-ibig mo
At kahit wala ka na
Nangangarap at umaasa pa rin ako
Muling makita ka
At makasama ka
Sa araw ng Pasko

Sana ngayong Pasko
Ay maalala mo pa rin ako
Hinahanap-hanap pag-ibig mo
At kahit wala ka na
Nangangarap at umaasa pa rin ako
Muling makita ka
At makasama ka
Sa araw ng Pasko

Sana ngayong Pasko…




MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

Rupanrupa Makitakto Lyrics- Ilocano Hymn Rupanrupa makitakto, Ni Jesus Mannubbotko; Naidumantot' ragsakko, Balayna agyanakto. Koro: Makitaktot' rupanrupa, Idiay yanna a gloria, Iti a...
Your Love Endures- Samuel Lane Lyrics "Your Love Endures" Lyrics by: Samuel Lane Lyrics: Only God, the unchanging one Brings peace, to my soul It’s Your kindness, Your unfailing love Brin...
The Truth Lyrics- Lecrae This is the Chance -You Need 2 Jump Back (Jump Back!) We got the Truth You Know You Want That (Want That!) All The Confusion You Can Dump That (Dump...
MercyMe Lyrics- Here Am I "HERE AM I"by: MercyMeLyrics:On the other side of the world She stands on the ocean shore Gazing at the heavens she wonders Is there something more Ne...
Already There Lyrics- Casting Crowns "Already There" Lyricsby: Casting CrownsFrom where I'm standing Lord it's so hard for me to see Where this is going And where You're leading me I wish...
Sana Ngayong Pasko Lyrics- Tagalog / Filipino Christmas Song

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.