Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Sukdulang Biyaya Lyrics and Music Video- Musikatha

Sukdulang Biyaya Lyrics
by: Musikatha

Habang hindi karapat dapat
Pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta.
Habang walang kakayanang
Masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.

Niyakap Mo ako sa aking karumihan.
Inibig Mo ako ng di kayang tumbasan

O’ Diyos ng katarungan at katuwiran
Na kahit minsa’y di nabahiran
Ang kabanala’t kalwalhatian
Salamat sa sukdulang biyaya Mo.

O’ Diyos ng Pag ibig na mas
Malawak pa kaysa aking mga pagkakasala.
Higit pa sa buhay ko
Salamat sa Sukdulang biyaya Mo.

Sukdulang Biyaya Music Video

Sukdulang Biyaya Lyrics and Music Video- Musikatha