Sukdulang Biyaya – Musikatha Lyrics

“Sukdulang Biyaya” Lyrics
by: Musikatha

Habang hindi karapat dapat
Pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta.
Habang walang kakayanang
Masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.

Niyakap Mo ako sa aking karumihan.
Inibig Mo ako ng di kayang tumbasan

O’ Diyos ng katarungan at katuwiran
Na kahit minsa’y di nabahiran
Ang kabanala’t kalwalhatian
Salamat sa sukdulang biyaya Mo.

O’ Diyos ng Pag ibig na mas
Malawak pa kaysa aking mga pagkakasala.
Higit pa sa buhay ko
Salamat sa Sukdulang biyaya Mo.
MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

Too Late Lyrics- Amy Grant Too Late Lyrics Amy Grant Well, it's too late for walking in the middle Too late to try Yes it's too late for sitting in the balance N...
New Every Morning- Big Daddy Weave Lyrics "New Every Morning" Lyrics By: Big Daddy Weave Lyrics: Strangers are attacking me Ruthless, they seek to steal my life They have no regard for Y...
The Chair Lyrics- Jars Of Clay "The Chair" Lyricsby: Jars Of ClayShe always knew the things to say She had a smile to end a frown Sometimes it seems she didn't notice Sometimes she ...
Deliver Me Lyrics- Aaron Shust Deliver me As I call upon Your name Be the God who breaks my chains All the shackles of my shame Deliver me From the lies that wreck my heart ...
Go Tell It On The Mountain Lyrics- David Crowder B... Go Tell It On The Mountain By: David Crowder Band Lyrics: Go tell it on the mountain Go tell it on the mountain Go tell it on the mountain Go t...
Sukdulang Biyaya – Musikatha Lyrics

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.