Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Banal Mong Tahanan Lyrics and Music Video- Musikatha

Banal Mong Tahanan Lyrics
by: Musikatha

Ang puso ko ay dinudulog sa Iyo
Nagpapakumbaba, nagsusumamo
Pagindapatin Mo Ikaw ay mamasdan
Makaniig Ka at sa Iyo ay pumisan

Loobin Mong ang buhay ko’y
Maging banal Mong tahanan
Luklukan ng Iyong wagas na pagsinta

Daluyan ng walang hanggang
Mga papuri’t pagsamba
Maghari ka O Diyos
Ngayon at kailanman

…ngayon at kailanman

Banal Mong Tahanan Music Video

Banal Mong Tahanan Lyrics and Music Video- Musikatha