Banal Mong Tahanan – Musikatha Lyrics

“Banal Mong Tahanan” Lyrics
by: Musikatha

Ang puso ko ay dinudulog sa Iyo
Nagpapakumbaba, nagsusumamo
Pagindapatin Mo Ikaw ay mamasdan
Makaniig Ka at sa Iyo ay pumisan

Loobin Mong ang buhay ko’y
Maging banal Mong tahanan
Luklukan ng Iyong wagas na pagsinta

Daluyan ng walang hanggang
Mga papuri’t pagsamba
Maghari ka O Diyos
Ngayon at kailanman

…ngayon at kailanman
Banal Mong Tahanan – Musikatha Lyrics

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.