Dakila Ka Lyrics and Music Video- Musikatha

Dakila Ka Lyrics
by: Musikatha

Wala nang hihigit sa kaluwalhatian Mo
Sino pa ang papantay sa kapangyarihan Mo
Tagumpay kang hari, banal at totoo
Kailanman

O Hesus, Dakila Ka
Luwalhati, Halleluya!

Dakila Ka Music Video

Dakila Ka Lyrics and Music Video- Musikatha