Luwalhatiin Ka – Musikatha Lyrics

“Luwalhatiin Ka” Lyrics
by: Musikatha

Lahat ng papuri ay Sa’yo
Hindi magbabago
Buong puso
Kaluluwa
Ang aming pagsamba

Sa Iyo lamang iaalay
Awit nitong buhay
Pagsuyo at pagmamahal
Sa iyo ibibigay

CHORUS
Luwalhatiin ka
Ngayon at Kailanman
Kadakilaan mo ay walang hanggan
Noon hanggang ngayon
at sa habang panahon
Luwalhatiin ka
Panginoon
MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

The Way We Mend- Bebo Norman Lyrics The Way We Mend By: Bebo Norman Lyrics: Lately you've been all blue sky And I’ve been rain I don’t mean to bust up your party With all of my pa...
MercyMe Lyrics- Something About You "SOMETHING ABOUT YOU"by: MercyMeLyrics:Where, where do I begin?How do I say what's on my heart with aper and a pen?How, how can I describeThe God of a...
Now That I Have Found You- Larry Santos Lyrics "Now That I Have Found You" Lyrics by: Larry Santos Lyrics: Chorus: Now that I have found You I built My world around You Give You all the l...
The Stone Lyrics- Jars Of Clay "The Stone" Lyricsby: Jars Of ClayThe stone that the builders rejected Has become the Cornerstone Hallelujah Ascribe greatness Ascribe greatness Ascri...
Breathin’ To Death Lyrics- Lecrae It's like I'm tired of life Lord I'm wrong, why I can't get right? And when it's dark, why it can't get light? Why it can't be light? It's so heav...
Luwalhatiin Ka – Musikatha Lyrics

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.