Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Luwalhatiin Ka Lyrics and Music Video – Musikatha

Luwalhatiin Ka Lyrics
by: Musikatha

Lahat ng papuri ay Sa’yo
Hindi magbabago
Buong puso
Kaluluwa
Ang aming pagsamba

Sa Iyo lamang iaalay
Awit nitong buhay
Pagsuyo at pagmamahal
Sa iyo ibibigay

CHORUS
Luwalhatiin ka
Ngayon at Kailanman
Kadakilaan mo ay walang hanggan
Noon hanggang ngayon
at sa habang panahon
Luwalhatiin ka
Panginoon

Luwalhatiin Ka Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=ACw4ij6JTeY
Luwalhatiin Ka Lyrics and Music Video – Musikatha