Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Malaya – Passion Generation Lyrics

“Malaya” Lyrics
by: Passion Generation

Malaya!
Malayang, Malayang Malaya!

Ang Diyos sa buhay ko’y gumawa
naranasan ang Kanyang himala
Sa sakit at karamdaman ako’y pinalaya

Ang kasalanan at ang kalungkutan
Ay pinawi nya ng lubusan
Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan

Malayang sumigaw!
Malayang sumayaw!
Malayang lumundag!
Malayang lumipad!

Malayang sumigaw!
Malayang sumayaw!

Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan!

Malaya – Passion Generation Lyrics