Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Hellsong Lyrics- Ogie Cayabyab

Hellsong Lyrics
Ogie Cayabyab


Alam mo ba kung saan ka pupunta
kung patuloy ka sa pagkakasala
O alam mo ba kung saan ka pupunta

kung ikaw ay di handa

Kung anong ganda ng langit
Ay may lugar naman na kay pangit
At kay rami dung inaadmit
Lalo na yung may sabit

Ang dilim dilim dilat man o pikit
Uod doon you’re the food na favorite
Kulang man ang ngipin magiging complete
Sa sakit magngangalit

Pamaypay ay wala pati electric fan
Lalong wala doong aircondition
Wala ring ni isang bombero
Na sa iyo’y sasaklolo

Higanteng pugon na hindi namamatay
Mala-dagat na apoy na walang humpay
Sure na sure sa iyong maghihintay
Kung tuluyang pasaway

Ang lugar na iyon ay iwasan
Mahal mo sa buhay please pagsabihan
Dun magkitakits sa kalangitan
Si Hesus tanging daan.

Dun magkitakits sa kalangitan
Si Hesus tanging daan
Si Hesus tanging daan
Si Hesus tanging daan.

Hellsong Lyrics- Ogie Cayabyab