Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Ayoko Na Lyrics- Ogie Cayabyab

Ayoko Na Lyrics
Ogie Cayabyab


Ayoko na, ayoko na
Ayoko na, ayoko na
Minsan ako’y nagmamaneho

May nakitang dalagang maiksi ang palda
Nanlaki ang mga mata.
Nasilaw, dahil sa puti at ganda
Ayoko na, Ayoko na
Ayoko nang magkasala
Ayoko na, ayoko na
Gusto ko nang lumaya
Minsan ako’y naglalakad
May napulot,
Isang pitakang, may lamang maraming pera
Nangati ang mga kamay
Sabay ibinulsa, kasi taghirap ang buhaaaay
Ayoko na, Ayoko na
Ayoko nang magkasala
Ayoko na, Ayoko na
Gusto ko nang lumaya
Minsan may tumawag sa telepono
Hinahanap ako, naniningil ng utang
Biglang binago ko ang boses ko
“sorry wala dito”
Kasi wala akong perang pambayad ng utaaaang
Ayoko na, Ayoko na
Ayoko nang magkasala
Ayoko na, ayoko na
Gusto ko nang lumaya
Wala akong lakas, walang walang wala
Na magbago, walang walang wala
Wala akong lakas walang walang wala
Oh! Diyos ko tulungan mo ako
Kasi,
Ayoko na, Ayoko na, Ayoko na
Ayoko na, Ayoko na, Ayoko na
Ayoko na, Ayoko na, Ayoko na
Ayoko na, Ayoko naaaah
Ayoko na, Ayoko na
, Ayoko nang magkasala
Ayoko na, Ayoko na
Gusto ko nang lumaya.
Ayoko na, Ayoko na
, Ayoko nang magkasala.

Ayoko Na Lyrics- Ogie Cayabyab