Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Kordero Lyrics-Bukas Palad Music Ministry

Kordero Lyrics
Bukas Palad Music Ministry

Kordero ng Diyos
Na nag-aalis ng mga kasalanan
Ng sanlibutan
Maawa Ka (2x)

Kordero ng Diyos
Na nag-aalis ng mga kasalanan
Ipagkaloob Mo sa amin
Ang kapayapaan

Kordero Lyrics-Bukas Palad Music Ministry