Purihin ang Panginoon si Kristo ay Narito na Tanging Lakas at Pag-asa Lyrics
Fr. Mateo


Koro:
Purihin ang panginoon
si Kristo ay narito na
Tanging Lakas at pag-asa
Aleluia-a-aleluya!
Purihin ang Panginoon
Pagdiriwang sa pagdating niya
Nagagalak ang ating espiritu
Si Kristo ay narito na
Alitan ay iwasan na
Tayo ay tutulungan niya
(koro)

Tanging lakas at pag-asa
Naririto sa tuwina
Nakahandang tulungan ka.
Alelu-aleluya lagi na siya ang kasama
Sa hirap man at ginhawa.
(koro)

Koda:
Alelu-uya…(4x)

Lyrics submitted by Lian Las Pinas

https://www.christiansong-lyrics.com/wp-content/uploads/2014/01/Catholic-Song-Cover.jpghttps://www.christiansong-lyrics.com/wp-content/uploads/2014/01/Catholic-Song-Cover-150x150.jpgCSL TeamCatholic SongsFr. MateoChristian Song Lyrics,Contemporary Christian MusicPurihin ang Panginoon si Kristo ay Narito na Tanging Lakas at Pag-asa Lyrics Fr. Mateo Koro: Purihin ang panginoon si Kristo ay narito na Tanging Lakas at pag-asa Aleluia-a-aleluya! Purihin ang Panginoon Pagdiriwang sa pagdating niya Nagagalak ang ating espiritu Si Kristo ay narito na Alitan ay iwasan na Tayo ay tutulungan niya (koro) Tanging lakas at pag-asa Naririto sa tuwina Nakahandang tulungan ka. Alelu-aleluya...Christian Lyrics Online!