Aleluya Lyrics- Bukas Palad Music Ministry

Aleluya Lyrics
Bukas Palad Music Ministry

Aleluya, Aleluya
Wikain Mo
Poon nakikinig ako
Sa Iyong mga salita
Aleluya, Aleluya. (2x)
Aleluya Lyrics- Bukas Palad Music Ministry