Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Papuri Lyrics- Bukas Palad Music Ministry

Papuri Lyrics
Bukas Palad Music Ministry

Itaas na ang mga mata
Sa Panginoong lumikha
Ng mga lupa at tala
Ng gabi at umaga

KORO:
Itaas na sa Kanya
Mga himig at kanta
Tula’t damdamin, mga awitin
Lahat na ay ialay sa Kanya

Kalikasa’y nangagpupugay
May mga huni pang sumasabay
Pagpupuri ang nadarama
Sa Diyos na ‘ting Ama (KORO)

Isigaw sa iba
Ang papuri sa Diyos Ama
Lahat ng lugod at lahat ng saya’y
Ialay sa Kanya

Papuri Lyrics- Bukas Palad Music Ministry