Intsik Baguio

Purihin ang Panginoon Lyrics- Intsik Baguio

Purihin ang Panginoon Lyrics Intsik Baguio Purihin ang Panginoon, Umawit ng kagalakan, At tugtugin ang gitara At ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. I Sa ating pagkabagabag, Sa Diyos tayo’y tumawag. Sa ating mga kaaway, Tayo ay Kanyang iniligtas! (KORO) II Ang pasaning mabigat, Sa ‘ting mga balikat. Pinagaan ng lubusan Ng Diyos na […]