Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Nasa Tabi Ko ang Panginoon – Chapel Lyrics

“Nasa Tabi Ko ang Panginoon” Lyrics

Lyrics:
Saan ako paroroon upang matakasan Ka?
Akyatin ko man ang langit alam kong nar’on Ka
Ako ma’y amakalipad, sa dulong dagat mapadpad
Daratnan ko rin ang pag-ibig Mong wagas

Siniyasat Mo ako at alam ang aking puso
Walang maililihim sa’Yo sa’king gawa
‘Di ko pa binabanggit, Iyo na itong batid
Sa malayo man isip ko’y ‘di lingid

Alam kong nasa tabi Kita,
Panginoon ko sa lahat ng oras
Kamay Mo ang s’yang nag-iingat sa’kin
Di ko maabot karunungan Mong angkin

Saan ako paroroon upang matakasan Ka?
Akyatin ko man ang langit alam kong nar’on Ka
Ako ma’y amakalipad, sa dulong dagat mapadpad
Daratnan ko rin ang pag-ibig Mong wagas

Saan ako paroroon upang matakasan Ka?
Akyatin ko man ang langit alam kong nar’on Ka
Ako ma’y amakalipad, sa dulong dagat mapadpad
Daratnan ko rin ang pag-ibig Mong wagas.

Nasa Tabi Ko ang Panginoon – Chapel Lyrics