Nasa Tabi Ko ang Panginoon – Chapel Lyrics

“Nasa Tabi Ko ang Panginoon” Lyrics

Lyrics:
Saan ako paroroon upang matakasan Ka?
Akyatin ko man ang langit alam kong nar’on Ka
Ako ma’y amakalipad, sa dulong dagat mapadpad
Daratnan ko rin ang pag-ibig Mong wagas

Siniyasat Mo ako at alam ang aking puso
Walang maililihim sa’Yo sa’king gawa
‘Di ko pa binabanggit, Iyo na itong batid
Sa malayo man isip ko’y ‘di lingid

Alam kong nasa tabi Kita,
Panginoon ko sa lahat ng oras
Kamay Mo ang s’yang nag-iingat sa’kin
Di ko maabot karunungan Mong angkin

Saan ako paroroon upang matakasan Ka?
Akyatin ko man ang langit alam kong nar’on Ka
Ako ma’y amakalipad, sa dulong dagat mapadpad
Daratnan ko rin ang pag-ibig Mong wagas

Saan ako paroroon upang matakasan Ka?
Akyatin ko man ang langit alam kong nar’on Ka
Ako ma’y amakalipad, sa dulong dagat mapadpad
Daratnan ko rin ang pag-ibig Mong wagas.
MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

Holy, Holy, Holy Lyrics- Amy Grant Holy, Holy, Holy Lyrics Amy Grant Holy, holy, holy! Lord God Almighty! Early in the morning our song shall rise to Thee; Holy, holy, holy...
Let It Ring Lyrics- Citipointe Live "Let It Ring" LyricsWords and Music by: Joel RamseyBand: Citipointe LiveAlbum: Hope Is EruptingVerse 1:Today I feel like dancingPure love it erased si...
Too Close to Home Lyrics- Cindy Bullens Too Close to Home Lyrics Cindy Bullens Where did you get your information? Why did you plan this infiltration? I just take for granted That I com...
Masquerade Lyrics- Caedmon’s Call Masquerade By: Caedmon’s Call Lyrics: On an open stretch of freeway Underneath the canvas clouds The blackness after evening Swallowed everythi...
God Who Saves Lyrics- Caedmon’s Call God Who Saves By: Caedmon’s Call Lyrics: There is life in the blood of the Lamb who was slain There is power, there is power in His name There i...
Nasa Tabi Ko ang Panginoon – Chapel Lyrics

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.