O Maria, Reyna Sa Pilipinas Lyrics- Marian Song

“O Maria, Reyna Sa Pilipinas”

Koro:
O maria, reyna sa pilipinas,
Panalipdi kami sa mga katalagman,
Agaka kami sa ngadto sa manluluwas.
Si kristo nga anak mo
Ug ang among kagawasan.

I
Ug paminawa kining
Among mga pag-ampo,
Nga gikan gayod
Sa kasingkasing namo:
Mga pagtuaw,
Panlimbasog ug pangaliyupo,
Luwasa kami sa dayong kasubo
(koro)

II
Kon nagkabugnaw kining among gugma kanimo,
Ug nahanaw na ang among kanhing kayano;
Kon ugaling kami daw walay kaligdong sama nimo,
Dungga na kami ug pasayloon mo.
(koro)

III
Ilingi na ang among mga mata kanamo,
Ug lig-ona na ang among pagtuo ni kristo,
Ug dalhon mo kami sa altar sa gugma’g kaambitan,
Inahan, ikaw ang among dangpanan.
(koro)

IV
Pagahimoa kami nga mapasalamaton,
Ug inita kami sa gugma among langitnon,

Ug dasiga kami bisan sa kalisud magpadayon,
Pagpuyo sa kinabuhi nga Diosnon.

[Koro]
MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

THOU THAT ART SO FAIR AND BRIGHT Lyrics- Catholic ... "THOU THAT ART SO FAIR AND BRIGHT HYMN"Lyrics:Thou that art so fair and bright,Velut maris stella,Brighter than the day is light,Parens et puélla,I cr...
JEREMY CAMP LYRICS- Complete Albums and Songs Jeremy “Thomas” Camp is a contemporary Christian singer from Indiana. His inspiring songs continue to create a great impact to the lives of many Chris...
Little Drummer Boy Lyrics- Lauren Daigle Little Drummer Boy Lyrics Lauren Daigle Come they told me Pa rum pum pum pum A new born King to see Pa rum pum pum pum Our finest gifts ...
Have Yourself A Merry Little Christmas- Bebo Norma... Have Yourself A Merry Little Christmas By: Bebo Norman Lyrics: Have yourself a merry little Christmas Let your heart be light From now on Our t...
Simple Things Lyrics- Amy Grant Simple Things Lyrics Amy Grant Wake up baby look around Birds sing, ooooh that sound Reminds me of a line From Unchained Melody Feel ...
O Maria, Reyna Sa Pilipinas Lyrics- Marian Song

2 thoughts on “O Maria, Reyna Sa Pilipinas Lyrics- Marian Song

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.