O Maria, Reyna Sa Pilipinas Lyrics- Marian Song

“O Maria, Reyna Sa Pilipinas”

Koro:
O maria, reyna sa pilipinas,
Panalipdi kami sa mga katalagman,
Agaka kami sa ngadto sa manluluwas.
Si kristo nga anak mo
Ug ang among kagawasan.

I
Ug paminawa kining
Among mga pag-ampo,
Nga gikan gayod
Sa kasingkasing namo:
Mga pagtuaw,
Panlimbasog ug pangaliyupo,
Luwasa kami sa dayong kasubo
(koro)

II
Kon nagkabugnaw kining among gugma kanimo,
Ug nahanaw na ang among kanhing kayano;
Kon ugaling kami daw walay kaligdong sama nimo,
Dungga na kami ug pasayloon mo.
(koro)

III
Ilingi na ang among mga mata kanamo,
Ug lig-ona na ang among pagtuo ni kristo,
Ug dalhon mo kami sa altar sa gugma’g kaambitan,
Inahan, ikaw ang among dangpanan.
(koro)

IV
Pagahimoa kami nga mapasalamaton,
Ug inita kami sa gugma among langitnon,

Ug dasiga kami bisan sa kalisud magpadayon,
Pagpuyo sa kinabuhi nga Diosnon.

[Koro]
MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

Stay Lyrics- Jeremy Camp "Stay" Lyricsby: Jeremy CampWell I can feel within your soul, The more you reason, the more you've shown he's there, You can see the only way of fal...
Better Than Gold Lyrics- Danny Gokey Better Than Gold Artist: Danny Gokey She's better than gold The day that my whole life changed Was the moment I laid eyes on her The way she t...
Our Communion Lyrics- David Crowder Band Our Communion By: David Crowder Band Lyrics: Love, flawless unrelenting love we can know Hope, sacred reverential hope starts to glow In the r...
Killing Me Again- Big Daddy Weave Lyrics "Killing Me Again" Lyrics By: Big Daddy Weave Album: What I Was Made For Lyrics By: Mike Weaver Lyrics: Sneakin’ ‘round after midnight There’s...
Declaration Of Dependence Lyrics- Steven Curtis Ch... Declaration Of Dependence By: Steven Curtis Chapman Lyrics: Now just the other day, I overheard a flower talking to the sky He said, you know tha...
O Maria, Reyna Sa Pilipinas Lyrics- Marian Song

2 thoughts on “O Maria, Reyna Sa Pilipinas Lyrics- Marian Song

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.