Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Paghahandog ng Sarili Lyrics- Bukas Palad Music Ministry

Paghahandog ng Sarili Lyrics
Bukas Palad Music Ministry
Titik at Musika Ni: Fr. Manoling V. Francisco, S.J.

Kunin Mo, O Diyos, at tanggapin Mo
Ang aking kalayaan, ang aking kalooban
Isip at gunita ko, lahat ng hawak ko,
Ng loob ko ay aking alay sa ‘Yo

Nagmula sa ‘Yo ang lahat ng ito
Muli kong handog sa ‘Yo
Patnubayan Mo’t paghariang lahat
Ayon sa kalooban Mo
Mag utos Ka, Panginoon ko

Dagling tatalima ako
Ipagkaloob Mo lang ang pag-ibig Mo
At lahat ay tatalikdan ko
Tatalikdan ko

Paghahandog ng Sarili Lyrics- Bukas Palad Music Ministry