Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Ang Tanging Alay Ko Lyrics and Music Video- Catholic Song

Ang Tanging Alay Ko Lyrics

Salamat sa Iyo
Aking Panginoong Hesus
Ako’y inibig Mo
At inangking lubos

Koro:
Ang tanging alay ko sa Iyo aking Ama
Ay buong buhay ko puso at kaluluwa
Di na makayanang maipagkaloob
Mamahaling hiyas O gintong sinukob
Ang tanging dalangin O Diyos ay tanggapin
Ang tanging alay ko nawa ay gamitin
Ito lamang Ama wala nang iba pa
Akong hinihiling

Di ko akalain
Na ako ay bigyang pansin
Ang taong tulad ko
Di dapat mahalin

(Koro)

Aking hinihintay
Ang Iyong pagbabalik, Hesus
Ang makapiling Ka’y
Kagalakang lubos

(Koro)

Ang Tanging Alay Ko Music Video

This is a song lyric for “Ang Tanging Alay Ko” Catholic Christian song. For any typographical error/s, please SUBMIT CORRECTION here. Thank you and God bless!

Ang Tanging Alay Ko Lyrics and Music Video- Catholic Song