Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Passion Generation

Malaya – Passion Generation Lyrics

“Malaya” Lyrics by: Passion Generation Malaya! Malayang, Malayang Malaya! Ang Diyos sa buhay ko’y gumawa naranasan ang Kanyang himala Sa sakit at karamdaman ako’y pinalaya Ang kasalanan at ang kalungkutan Ay pinawi nya ng lubusan Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang lumundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay […]