Hindi Kita Malilimutan- Catholic Song Lyrics

“Hindi Kita Malilimutan” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Hindi kita malilimutan
Hindi kita pababayaan
Nakaukit magpakailanman
Sa ‘king palad ang ‘yong pangalan

Malilimutan ba ng ina
Ang anak na galing sa kanya
Sanggol sa kanyang sinapupunan
Paano niyang matatalikdan
Ngunit kahit na malimutan
Ng ina ang anak niyang tangan

Koro:
Hindi kita malilimutan
Kailanma’y di pababayaan
Hindi kita malilimutan
Kailanma’y di pababayaan
Hindi kita malilimutan
Kailanma’y di pababayaan

Malilimutan ba ng ina
Ang anak na galing sa kanya
Sanggol sa kanyang sinapupunan
Paano niyang matatalikdan
Ngunit kahit na malimutan
Ng ina ang anak niyang tangan

(Koro)

Hindi kita malilimutan
Kailanma’y di pababayaan
Hindi kita malilimutan Kailanma’y di pababayaan
Hindi kita malilimutan Kailanma’y di… Kailanma’y di… Pababayaan

Hindi Kita Malilimutan- Catholic Song Lyrics