Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Hindi Kita Malilimutan Lyrics- Bukas Palad Music Ministry

Hindi Kita Malilimutan Lyrics
Bukas Palad Music Ministry

Hindi kita malilimutan
Hindi kita pababayaan
Nakaukit magpakailanman
Sa ‘king palad ang ‘yong pangalan

Malilimutan ba ng ina
Ang anak na galing sa kanya?
Sanggol sa kanyang sinapupunan
Paano niya matatalikdan

Ngunit kahit na malimutan
Ng ina ang anak niyang tangan

Hindi kita malilimutan
Kailanma’y di pababayaan
Hindi kita malilimutan
Kailanma’y di pababayaan

Hindi Kita Malilimutan Lyrics- Bukas Palad Music Ministry