Aba, Ginoong Maria Lyrics and Music Video- Bukas Palad Music Ministry

Aba, Ginoong Maria Lyrics
Bukas Palad Music Ministry

Aba, Ginoong Maria
Napupuno ka ng grasya
Ang Panginoon ay sumasaiyo
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala naman
Ang ‘yong anak na si Hesus

Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami’y mamamatay
Amen

Aba, Ginoong Maria Music Video
(Catholic Song)

Aba, Ginoong Maria Lyrics and Music Video- Bukas Palad Music Ministry