Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Balang Araw Lyrics and Music Video- Bukas Palad Music Ministry

Balang Araw Lyrics
Bukas Palad Music Ministry

Balang araw ang liwanag matatanaw ng bulag
Ang kagandahan ng umaga pagmamasdan sa tuwina

Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi
Pasasalamat at papuri awit ng luwalhati

KORO:
Aleluya, aleluya
Narito na’ng Manunubos
Luwalhatiin ang Diyos!

Balang araw tatakbo ang pilay at ang lumpo
Magsasayaw sa kagalakan
Iindak sa katuwaan (KORO)

Balang Araw Music Video
(Catholic Song)

Song Title: Balang Araw
Artist: Bukas Palad Music Ministry
Album: The Best of Bukas Palad, Vol. 1
℗ Jesuit Communications Foundation, Inc.
Released on: 2015-08-21
Music Publisher: D.R
Author: Silvino Borres SJ
Composer: Silvino Borres SJ

Balang Araw Lyrics and Music Video- Bukas Palad Music Ministry