Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Panalangin sa Pagiging Bukas Palad- Catholic Song Lyrics

“Panalangin sa Pagiging Bukas Palad” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Panginoon, turuan mo akong maging bukas-palad
Turuan mo akong maglingkod sa Iyo
At magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo

Na makibakang di inaalintana
Mga hirap na dinaranas
Sa tuwina’y magsumikap na
Hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan
At di naghihintay kundi ang aking mabatid
Na ang loob Mo’y siyang sinusundan

Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad
Turuan mo akong maglingkod sa Iyo
At magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo

Panalangin sa Pagiging Bukas Palad- Catholic Song Lyrics

One thought on “Panalangin sa Pagiging Bukas Palad- Catholic Song Lyrics

Comments are closed.