Catholic Songs

Tanging Yaman- Catholic Song Lyrics

“Tanging Yaman” Lyrics Tagalog Catholic Song Koro: Ikaw ang aking Tanging Yaman Na di lubasang masumpungan Ang nilikha mong kariktan Sulyap ng ‘yong kagandahan Ika’y hanap sa t’wina Nitong pusong Ikaw lamang ang saya Sa ganda ng umaga Nangungulila sa’yo sinta (Koro) Ika’y hanap sa t’wina Sa kapwa ko Kita laging nadarama Sa iyong mga […]

Tanging Alay- Catholic Song Lyrics

“Tanging Alay” Lyrics Tagalog Catholic Mass Song Salamat sa Iyo Aking Panginoong Hesus Ako’y inibig Mo At inangking lubos Koro: Ang tanging alay ko sa Iyo aking Ama Ay buong buhay ko puso at kaluluwa Di na makayanang maipagkaloob Mamahaling hiyas o gintong sinukob Ang tanging dalangin O Diyos ay tanggapin Ang tanging alay ko […]

Sinong Makapaghihiwalay- Catholic Song Lyrics

“Sinong Makapaghihiwalay” Lyrics Tagalog Catholic Mass Song Koro: Sino’ng makapaghihiwalay Sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino’ng makapaghihiwalay sa atin Sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap ba? Kapighatian? Pag-uusig o gutom o tabak? At kahit na ang kamatayan Walang makapaghihiwalay sa atin Sa pag-ibig ng Diyos. (Koro) Ang Ama kayang mapagtangkilik O anak na nag-alay ng […]

Si Kristo ay Gunitain- Catholic Song Lyrics

“Si Kristo ay Gunitain” Lyrics Tagalog Catholic Mass Song Si Kristo ay gunitain Sarili ay inihain Bilang pagkai’t inumin Pinagsasaluhan natin Hanggang sa S’ya’y dumating Hanggang sa S’ya’y dumating

Santo Santo Santo- Catholic Song Lyrics

“Santo Santo Santo” Lyrics Tagalog Catholic Mass Song Santo, santo, santo D’yos makapangyarihan Puspos ng l’walhati ang langit at lupa Osana sa kaitaasan Pinagpala ang naparirito Sa ngalan ng Panginoon Osana, Osana sa kaitaasan Santo, santo, santo Panginoong D’yos na makapangyarihan Napupuno ang langit at lupa Ng kaluwalhatian Mo Osana, osana sa kaitaasan Pinagpala ang […]