Bukas Palad Music Ministry

Pag-aalaala Lyrics- Bukas Palad Music Ministry

Pag-aalaala Lyrics Bukas Palad Music Ministry KORO: Bayan, muling magtipon Awitan ang Panginoon Sa piging sariwain Pagliligtas Niya sa atin Bayan ating alalahanin Panahong tayo’y inalipin Nang ngalan Niya’y ating sambitin Paanong di tayo lingapin (KORO) Bayan, walang sawang purihin Ang Poon nating mahabagin Bayan, isayaw ang damdamin Kandili Niya’y ating awitin (KORO)

Balang Araw Lyrics- Bukas Palad Music Ministry

Balang Araw Lyrics Bukas Palad Music Ministry Balang araw ang liwanag matatanaw ng bulag Ang kagandahan ng umaga pagmamasdan sa tuwina Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi Pasasalamat at papuri awit ng luwalhati KORO: Aleluya, aleluya Narito na’ng Manunubos Luwalhatiin ang Diyos! Balang araw tatakbo ang pilay at ang lumpo Magsasayaw sa kagalakan […]

Bawat Sandali Lyrics- Bukas Palad Music Ministry

Bawat Sandali Lyrics Bukas Palad Music Ministry Bawat sandali dalangin ko’y binibigkas Nang masilayan Kang maaliwalas Nang ibigin Ka, Panginoon, buong wagas Nang aking masundan ang ‘Yong bakas Bawat sandali hangad Kita ang siyang landas COUNTERPOINT: Bawat sandali, aking dalangin Masilayan Kang maaliwalas Nang ibigin Ka, Panginoon ko Nang masundan ang ‘Yong bakas Bawat sandali […]

Gandang Sinauna at Sariwa Lyrics- Bukas Palad Music Ministry

Gandang Sinauna at Sariwa Lyrics Bukas Palad Music Ministry Kay tagal bago Kita minahal Gandang sinauna at sariwa Tapat Kang nanahan sa ‘king kalooban Ngunit hinahanap pa rin kahit saan Kay tagal bago Kita minahal Gandang sinauna at sariwa Ako’y nagpabihag sa likha Mong tanan Di ko akalaing Ikaw pala’y nilisan Ako’y tinawagan mula sa […]

Aba Ginoong Maria Lyrics- Bukas Palad Music Ministry

Aba Ginoong Maria Lyrics Bukas Palad Music Ministry Aba, Ginoong Maria Napupuno ka ng grasya Ang Panginoon ay sumasaiyo Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat At pinagpala naman Ang ‘yong anak na si Hesus Santa Maria, Ina ng Diyos Ipanalangin mo kaming makasalanan Ngayon at kung kami’y mamamatay Amen